Malpraktis nedir? Malpraktis ne demek, davaları ve dava örnekleri! Malpraktis nedir tıp? Malpraktis yasası nedir?

Tıbbi bir terim olan malpraktis, doktor uygulamaları ile özdeşleştirilir. Bu ifadeyi ilk defa duyan vatandaşlar soruyor Malpraktis nedir? Malpraktis ne demek, davaları ve dava örnekleri! Malpraktis nedir tıp? Malpraktis yasası nedir? İşte detaylar…

MALPRAKTİS NEDİR, NE DEMEK?

Malpraktis, tıp alanında bir hekimin veya sağlık personelinin, mesleki görevlerini kötüye kullanması, ihmali veya hatalı uygulamaları sonucu hastalara zarar vermesini ifade eder. Bu durum, tıbbi hatalar, yanlış teşhis, tedavi hataları, cerrahi hatalar, ilaç yanlışları veya iletişim eksiklikleri gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Malpraktis genellikle sağlık hizmeti sunan profesyonellerin, kabul edilebilir standartları veya mesleki etik kuralları ihlal ettiği durumlarla ilişkilidir. Bu ihlaller sonucunda hastalar ciddi fiziksel veya psikolojik zararlara maruz kalabilirler. Malpraktis iddiaları, bir hekimin veya sağlık kuruluşunun dikkatsizliği, beceriksizliği, deneyimsizliği veya ihmali sonucunda ortaya çıkan zararlara dayanır.

MALPRAKTİS NEDİR TIP? MALPRAKTİS YASASI NEDİR?

Malpraktis durumları, yasal sorumluluk gerektirebilir ve tıbbi hataların ciddiyetine ve sonuçlarına bağlı olarak tazminat davalarıyla sonuçlanabilir. Yasalar ve mevzuat, malpraktis iddialarını ele alırken farklı ülkelerde ve bölgelerde farklılık gösterebilir.

Tu¨rk Tabipler Birligˆi Hekimlik Meslek Etigˆi Kurallarında malpraktis kavramı; bilgisizlik, tecru¨besizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar go¨rmesi s¸eklinde tanımlanmıs¸tır. Bu tu¨r olumsuzluklar sebebiyle hastanın zarar go¨rmesi halini hukuk sistemimiz gu¨vence altına almıs¸tır. Her tıbbi mu¨dahale belli o¨lc¸u¨de hasta ac¸ısından risk olus¸turur. Zira korunması gereken hak hastanın yas¸ama hakkıdır. Hastalara sagˆlık hizmeti verilirken tıbbi mu¨dahalenin amac¸landıgˆı s¸ekilde tamam- lanamaması tıbbi hata olarak tanımlanır. Tıbbi hatalar; yanlıs¸ is¸lemi yapmak, dogˆru is¸lemi yapmamak ve yahut dogˆru is¸lemi yanlıs¸ yapmaktan dolayı meydana gelebilir. Hekimlerin yanlıs¸ tes¸histe bulun- ması ve hastanın yanlıs¸ tedaviye yo¨nlendirilmis¸ olması halinde hekim dikkat ve o¨zen yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨ne aykırı davranıs¸ından sorumlu olacaktır. Hekimlerin hatalı tıbbi uygulama sonucu hukuki anlamda kusurları oranında cezai ac¸ıdan ise kanunda Tu¨rk Ceza Kanunu’nda belirtilen ilkeler c¸erc¸evesinde sorumlulugˆu gu¨ndeme gelecektir. Bunun yanında tıbbi standartların dogˆru ve eksiksiz bir bic¸imde uygulanması ha^linde hastada olus¸abilecek komplikasyonlardan hekim sorumlu tutulamayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x